USA

Spojené státy americké sice nejsou přímo řazeny do Karibiku, ale s touto oblastí částí svého jižního území sousedí. Na řadu ostrovů, jako třeba na Kubu, je to poměrně blízko. A hlavně má mezi karibskými ostrovy i svá závislá území. Další ostrovy s podobným statusem nalezneme i v Tichomoří.

V Karibiku tedy pod USA spadají Americké panenské ostrovy a Portoriko. Tyto exotické krajiny tedy spadají pod jurisdikci Spojených států amerických, ale vztahují se na ně jen části americké ústavy a mají spoustu specifik, která je odlišují od běžných států tvořících USA.